CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ - APP VENUS DVKH

 

Tốc độ đô thị hóa và sự phát triển của thị trường bất động sản khiến cho lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà cũng có những bước phát triển nhất định. Bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0, Venus Corp. triển khai sử dụng ứng dụng Venus - DVKH, một ứng dụng thông minh hỗ trợ tương tác giữa đơn vị quản lý và khách hàng.
Phạm Hồng Trị

Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị Phạm Hồng Trị 

Tác giả
Có thể bạn quan tâm
0 Bình luận
Hay cho chúng tôi ý kiến